producten

Contribution at Work biedt producten aan waarmee in veel organisaties substantiële en duurzame verhoging van de productiviteit, creativiteit en weerbaarheid te behalen valt. Aan de basis van deze producten ligt een systemische aanpak van eerst goed begrijpen, daarna planmatig interveniëren op basis van de contribution at work filosofie en vervolgens monitoren. Naast een holistisch organisatieverbeteringsonderzoek kan uit de volgende producten en modules worden gekozen.

Werk ruimte creëren module
Deze module heeft als doel of effectieve en duurzame verbetering te realiseren in de zeggenschap en ruimte voor mensen. In deze module worden dieperliggende oorzaken van te weinig ruimte (of het gevoel van te weinig ruimte) binnen een organisatie/team(s) onderzocht.  Deze module is ook heel geschikt voor organisaties die vormen van zelfsturing of zelforganisering al hebben geïmplementeerd en verbeterslagen willen maken.

Feedback-management module
Vaak denken we bij feedbackmanagement aan beoordeling- of prestatie mechanismen. Maar feedback is veelomvattender. Het betreft alle manieren waarop medewerkers en leidinggevenden elkaar feedback geven zowel formeel als informeel. In deze module wordt holistisch gekeken naar de effectiviteit van de huidige mechanismen en worden effectieve en eigentijdse aanbevelingen gedaan ter verbetering.

Werk en zingeving module
Het begrijpen van de betekenis van de eigen contributie aan het team, de organisatie en de maatschappij genereert veel positieve energy en motivatie. Het niet begrijpen en/of een gebrek aan waardering van je contributie maakt dat je energie wegvloeit en het heel moeilijk wordt om je in te zetten. Deze module kijkt naar de betekenis van werk op alle niveaus: zelf, team, organisatie en maatschappij.

Inzetbaarheid bij Interimmanagement en projectwerk
Interim en projectwerk behoort tot de mogelijkheden.